Shortlink

VOO ry:n kevätkokous 9.6. klo 18.00

MITÄ: VOO ry:n sääntömääräinen vuosikokous

MISSÄ: Bola, Pinninkatu 57, 33100 Tampere

MILLOIN: 9.6.2020 klo 18.00

KENELLE: Kaikille VOO ry:n jäsenille. Osallistuminen edellyttää kuitenkin etukäteistä ilmoittautumista kokoontumisrajoitusten vuoksi (Suomen säädöskokoelma 290/2020 5§). Ilmoittautumiset sähköpostin kautta VOO ry:n puheenjohtajalle.

************************************

Tervetuloa VOO ry:n sääntömääräiseen kevätkokoukseen keskiviikkona 9.6. klo 18.00.
Kokouksessa käsitellään alla olevan esityslistan mukaiset asiat.

Esityslista

 1. Kokouksen avaus
 2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
 3. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta
 4. Kokouksen pöytäkirjantarkastajien (2 kpl) ja ääntenlaskijoiden (2 kpl) valinta
 5. Todetaan läsnäolijat
 6. Hyväksytään kokouksen esityslista
 7. Vuoden 2019 yhdistyksen tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
  – Kuullaan tilintarkastajien lausunto sekä vuosikertomuksen esittely
  – Esitys: hyväksytään vuoden 2019 yhdistyksen tilinpäätös ja vuosikertomus
 1. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuunvapauden myöntäminen vuoden 2019 hallitukselle
  – Esitys: vahvistetaan tilinpäätös ja myönnetään vastuunvapaus vuoden 2019 hallitukselle
 1. Sääntömuutokset
  – Esitys: Muutetaan VOO ry:n sääntöjä seuraavasti: VOO ry:n säännöissä mainitaan sääntöjen muuttamisesta (lisättävät kohdat kirjoitettu kursiivilla ja poistettavat kohdat ovat yliviivattuina):

19 § Näiden sääntöjen muuttamisesta päättää yhdistyksen kokous. Päätöksen syntymiseen tarvitaan vähintään kaksi kolmasosaa (⅔) annetuista äänistä. Sääntöjen muutoksesta on kokouskutsussa mainittava.

2 § Yhdistyksen tarkoituksena on vero-oikeus ja yritysjuridiikka -oppiaineen tunnetuksi tekeminen sekä vero-oikeutta ja yritysjuridiikkaa pääaineenaan opiskelevien kauppatieteen maisterin tutkintoasuorittavien opiskeluedellytysten parantaminen sekä tunnettavuuden lisääminen työelämässä.

9 § Yhdistyksen kokoukset on kutsuttava koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta kullekin jäsenelle kirjeitse tai sähköpostitse lähetettävällä kutsulla taikka kutsu on julkaistava virallisessa lehdessä julkaisemalla kutsu yhdistyksen virallisilla nettisivuilla.

 1. Seuraavan vuoden jäsenmaksujen suuruus
  – Esitys: VOO ry:n jäsenmaksu lukuvuodelle 2020-2021 on 5€
 1. Muut esille tulevat asiat
 2. Kokouksen päättäminen

************************************

22.5.2020 Päivitetty uusi ajankohta: 9.6.2020 klo 18.00

Shortlink

Puheenjohtajan tervehdys

Uusi vuosikymmen vaihtui ja niin vaihtui jälleen VOO:n hallituskin. Hallitus koostuu tänä vuonna seitsemästä uudesta jäsenestä ja ensimmäistä kertaa VOO.lle valittiin myös projektivastaava. Kuten hallituksen kasvaneesta koosta voi päätellä, hallituksemme on tänä vuonna aloitteellinen sekä innokas kehittämään ennestään hyvää toimintaa. Uudet jäsenet tuovat mukanaan uusia ideoita ja uskonkin tämän vaikuttavan myös tapahtumatarjontaan.

Tavoitteemme on säilyttää VOO:n klassikotapahtumat, mutta tuoda mukaan myös uutta. Pyrimme järjestämään tapahtumia, jotka kiinnostavat opiskelijoita vuosikurssiin katsomatta. Lisäksi painotamme edellisvuosien tapaan asiatapahtumia, mutta säilytämme ohjelmassa jo perinteeksi muodostuneen HuVi-klubin. Jatkamme kehitystyötä ja yhtenä tavoitteenamme onkin lisätä tapahtumia, jotka suuntautuvat myös yritysjuridiikkaan.

VOO ajaa aktiivisesti jäsentensä etuja niin opiskeluun kuin työelämäänkin liittyvissä asioissa. Yhteistyö yliopiston henkilökunnan kanssa on jo aloitettu ja olemme saaneet edustajan mukaan uuden opetussuunnitelman työryhmään.

Näistä lähtökohdista on hyvä aloittaa uusi vuosikymmen ja VOO:n uusi tapahtumavuosi. Tervetuloa mukaan toimintaan!

Innolla tulevaa odottaen,

Elisa Parkkinen
Puheenjohtaja 2020

Shortlink

Kutsu VOO ry:n sääntömääräiseen syyskokoukseen 27.11.

MITÄ: VOO ry:n sääntömääräinen syyskokous

MILLOIN: Keskiviikkona 27.11. klo 17

MISSÄ: Boomilaakso, Pinninkatu 57

KENELLE: Vero-oikeudesta kiinnostuneille VOO ry:n jäsenille

*******************************************************

Tervetuloa VOO ry:n sääntömääräiseen syyskokoukseen keskiviikkona 27.11. klo 17. Kokouksessa käsitellään alla olevan esityslistan mukaiset asiat.

Aika: 27.11.2019 klo 17

Paikka: Boomilaakso, Pinninkatu 57, 33100 Tampere

Esityslista:

 1. Kokouksen avaus
 2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  Yhdistyksen sääntöjen 9 § mukaan yhdistyksen kokoukset on kutsuttava koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta kullekin jäsenelle kirjeitse tai sähköpostitse lähetettävällä kutsulla taikka kutsu on julkaistava virallisessa lehdessä.
  Esitys: Todetaan, että kokous on laillisesti koolle kutsuttu ja siten päätösvaltainen.
 1. Kokouksen osanottajien toteaminen
 2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta
 3. Kokouksen kahden pöytäkirjantarkastajan ja kahden ääntenlaskijan valinta
 4. Esityslistan hyväksyminen
 5. Vuoden 2020 toimintasuunnitelman käsittely
  Hallituksen puheenjohtaja kertoo vuoden 2019 merkittävimmistä tapahtumista toiminnassa ja esittelee vuoden 2020 toimintasuunnitelman.
 1. Eri kokouksiin lähetettävien edustajien matkakorvauksista ja toiminnantarkastajan palkkiosta päättäminen
 2. Toimintakauden 2020 talousarviosta päättäminen
  Hallituksen varapuheenjohtaja kertoo vuoden 2019 taloustilanteesta ja esittelee vuoden 2020 talousarvion.
  Esitys: Hyväksytään vuoden 2020 talousarvio.
 3. Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja sihteerin valinta toimikaudelle 2020
 4. Hallituksen muiden jäsenten valinta toimikaudelle 2020
 5. Toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan valinta toimikaudelle 2020
 6. Edustajien valinta kokouksiin, joihin yhdistyksellä on edustusoikeus toimikaudella 2020
 7. Muut esille tulevat asiat
 8. Kokouksen päättäminen

***********

VOO ry:n vuoden 2020 hallitus valitaan 27.11.2019 järjestettävässä sääntömääräisessä syyskokouksessa. Mikäli olet kiinnostunut hallitustoiminnasta, voit laittaa vapaamuotoisen viestin hallituksen nykyiselle puheenjohtajalle Sini Toivaselle (sini.toivanen@tuni.fi, 050 4968516) Ehdolle voi asettua myös saapumalla paikalle klo 17 alkavaan kokoukseen.

Shortlink

VOO ry:n excu 18.9.2019: EY ja Verona

Viime viikolla Klubi 57 täyttyi kuulijoista, kun VOO ry:n järjestämälle excursiolle osallistui huikea määrä vero-oikeudesta kiinnostuneita opiskelijoita läpi koko vuosikurssien skaalan.

Illan tähtiä olivat vierailijat EY:ltä ja Veronalta, ja exculle osallistujat pääsivätkin tutustumaan illan aikana molempien organisaatioiden toimintaan. Molemmat esitykset sisälsivät napakan esittelyn itse yrityksestä, minkä jälkeen exculla päästiin laittamaan niin sanotusti kädet saveen case-tehtävien parissa. EY haastoi opiskelijoita muistelemaan erilaisia henkilö-, yritys- ja kansainvälisen verotuksen oppeja, kun taas Veronan casessa päästiin asettumaan konsultin saappaisiin asiakkaan tarpeiden kartoituksen merkeissä.

VOO ry kiittää vierailijoita EY:ltä ja Veronalta mahtavista esityksistä ja kaikkia exculle osallistujia mielenkiinnosta!

Shortlink

VOO ry:n kevätkokous 10.4. klo 16.00

MITÄ: VOO ry:n sääntömääräinen vuosikokous

MISSÄ: Bolan neukkari, Pinninkatu 57, 33100 Tampere

MILLOIN: 10.4. klo 16.00

KENELLE: Kaikille VOO ry:n jäsenille

Tervetuloa VOO ry:n sääntömääräiseen kevätkokoukseen keskiviikkona 10.4. klo 16.00.

Alla kokouksen esityslista.

 

ESITYSLISTA

 1. Kokouksen avaus
 2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
 3. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri
 4. Valitaan pöytäkirjantarkastajat (2kpl) ja ääntenlaskijat (2kpl)
 5. Todetaan läsnäolijat
 6. Hyväksytään kokouksen esityslista
 7. Vuoden 2018 yhdistyksen tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
  Kuullaan tilintarkastajien lausunto.
  Esitys: Hyväksytään vuoden 2018 yhdistyksen tilinpäätös ja vuosikertomus.
 8. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuoden 2018 hallitukselle
  Esitys: Vahvistetaan tilinpäätös ja myönnetään vastuuvapaus vuoden 2018 hallitukselle.
 9. Seuraavan vuoden jäsenmaksujen suuruus
  Esitys: VOO ry:n jäsenmaksu lukuvuodelle 2019-2020 on 0 euroa
 10. Muut esille tulevat asiat
 11. Kokouksen päättäminen
Shortlink

Puheenjohtajan tervehdys

Uuden vuoden myötä myös uusi VOOn hallitus on taas aloittanut toimintakautensa. Tänäkin vuonna seitsenhenkiseen hallitukseen on saatu laajasti edustusta eri vuosikursseilta. Uskon, että tämä osaltaan edesauttaa myös sitä, että viime vuoden tapaan saamme järjestettyä tapahtumia, jotka kiinnostavat opiskelijoita smurffeista aina graduvaiheen opiskelijoihin asti.

Pyrimmekin jatkossa painottamaan tapahtumien järjestämisen niihin tapahtumiin, jotka eniten tuntuvat kysynnän perusteella palvelevan vero-oikeuden opiskelijoita. Tämän lisäksi tarkoituksena on mahdollisesti laajentaa excukohteita vuoden aikana myös yritysjuridiikan puolelle.

Aiempien vuosien tapaan VOO toimii myös tänä vuonna aktiivisesti yhteistyössä yliopiston henkilökunnan kanssa niin opintoihin kuin työelämäänkin liittyvissä asioissa. Esimerkiksi viime vuonna väliin jäänyt henkilökunnan järjestämä Helsingin excu on saatu palautettua tapahtumakalenteriin.

Myös vuoden muita tapahtumia on jo suunniteltu ja pääsemme toivottavasti pikkuhiljaa julkistamaan niitä myös jäsenistölle!

Vuotta ja tapahtumia odottaen,

Sini Toivanen
Puheenjohtaja 2019

Shortlink

Kutsu VOO ry:n sääntömääräiseen syyskokoukseen 27.11

MITÄ: VOO ry:n sääntömääräinen syyskokous
MILLOIN: Tiistaina 27.11. klo 17
MISSÄ: Bolan neukkari, Pinninkatu 57
KENELLE: Vero-oikeudesta kiinnostuneille VOO ry:n jäsenille
*******************************************************
Tervetuloa VOO ry:n sääntömääräiseen syyskokoukseen tiistaina 27.11. klo 17
Kokouksessa käsitellään alla olevan esityslistan mukaiset asiat.
Aika: 27.11.2018 klo 17
Paikka: Bolan neukkari, Pinninkatu 57, Tampere

Esityslista:
1) Kokouksen avaus
2) Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Yhdistyksen sääntöjen 9 § mukaan yhdistyksen kokoukset on kutsuttava koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta kullekin jäsenelle kirjeitse tai sähköpostitse lähetettävällä kutsulla taikka kutsu on julkaistava virallisessa lehdessä.
Esitys: Todetaan, että kokous on laillisesti koolle kutsuttu ja siten päätösvaltainen.
3) Kokouksen osanottajien toteaminen
4) Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta
5) Kokouksen kahden pöytäkirjantarkastajan ja kahden ääntenlaskijan valinta
6) Esityslistan hyväksyminen
7) Vuoden 2019 toimintasuunnitelman käsittely
Hallituksen puheenjohtaja kertoo vuoden 2018 merkittävimmistä tapahtumista toiminnassa ja esittelee vuoden 2019 toimintasuunnitelman.
8) Eri kokouksiin lähetettävien edustajien matkakorvauksista ja toiminnantarkastajan palkkiosta päättäminen
9) Toimintakauden 2019 talousarviosta päättäminen
Hallituksen varapuheenjohtaja kertoo vuoden 2018 taloustilanteesta ja esittelee vuoden 2019 talousarvion.
Esitys: Hyväksytään vuoden 2019 talousarvio.
10) Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja sihteerin valinta toimikaudelle 2019
11) Hallituksen muiden jäsenten valinta toimikaudelle 2019
12) Toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan valinta toimikaudelle 2019
13) Edustajien valinta kokouksiin, joihin yhdistyksellä on edustusoikeus toimikaudella 2019
14) Muut esille tulevat asiat
15) Kokouksen päättäminen

 

***********

VOO ry:n vuoden 2019 hallitus valitaan 27.11.2018 järjestettävässä sääntömääräisessä syyskokouksessa. Mikäli olet kiinnostunut hallitustoiminnasta, voit laittaa vapaamuotoisen viestin hallituksen nykyiselle puheenjohtajalle Jasmiina Vahvelaiselle (vahvelainen.jasmiina.n@student.uta.fi). Ehdolle voi asettua myös saapumalla paikalle klo 17 alkavaan kokoukseen.

Shortlink

Harjoittelija verotuksen asiantuntijatehtäviin Veronaan

Harjoittelija verotuksen asiantuntijatehtäviin

Verona on omistajavetoisten yritysten kasvun, jatkuvuuden ja vaurastumisen kumppani. Toimimme yritysten ja niiden omistajien neuvonantajana kaikissa yrityksen ja yrittäjyyden elinkaaren vaiheissa ja muutostilanteissa sekä toteutamme niihin liittyviä järjestelyitä. Verona on perustettu vuonna 2007 ja tällä hetkellä Verona-konsernissa on noin 30 työntekijää. Veronan toimisto sijaitsee Helsingin ydinkeskustassa. Tutustu meihin tarkemmin nettisivuillamme www.verona.fi.

Harjoittelijaksi Veronaan keväällä 2019

Oletko verotuksesta innostunut vähintään kolmannen vuoden oikeustieteiden tai kauppatieteiden opiskelija? Haluatko kehittää osaamistasi haastavien ja mielenkiintoisten työtehtävien parissa viihtyisässä ja innostavassa työyhteisössä?

Haemme harjoittelijaa verotuksen asiantuntijatehtäviin Veronan Helsingin toimistolle keväälle 2019. Harjoittelu on kokopäiväinen ja harjoittelujakson kesto on kolme kuukautta sijoittuen aikavälille maaliskuu – kesäkuu 2019. Viikoittainen työaika on 37,5 tuntia ja harjoittelusta maksetaan palkka.

Mitä tarjoamme sinulle?

Tarjoamme sinulle mahdollisuutta työskennellä avustavissa asiantuntijatehtävissä kolmen kuukauden ajan Veronan yritysveroilmoitustiimissä tai henkilöveroilmoitustiimissä. Veroilmoitusprojektien lisäksi pääset avustamaan asiantuntijoitamme erilaisissa projekteissa niin yritysverotuksen kuin henkilöverotuksenkin parissa.

Tarjoamme sinulle koulutusta yritysten ja omistajayrittäjien verotuksesta, työtehtävien menestyksekkääseen hoitamiseen tarvittavan perehdytyksen ja työnohjauksen, sekä mukavat ja kokeneet kollegat oppimisen tueksi.

Mitä odotamme sinulta?

Olet innostunut oppimaan uutta ja haluat päästä kehittämään osaamistasi yritysten ja omistajayrittäjien verotukseen liittyvissä kysymyksissä. Omaat hyvät vuorovaikutustaidot ja olet positiivinen tiimipelaaja.

Toivomme, että sinulle on jo kertynyt työkokemusta verotuksen parista esimerkiksi kesätöistä, mutta tärkeintä on kuitenkin reipas asenne, halu uuden oppimiseen ja proaktiivinen työote.

Miten haet harjoittelijaksi?

Kerro meille itsestäsi, osaamisestasi ja motivaatiostasi lähettämällä vapaamuotoinen hakemuksesi osoitteeseen anniina.tan@verona.fi viimeistään 18.11.2018. Liitäthän mukaan myös ansioluettelosi ja viimeisimmän opintorekisteriotteesi. Toivottavasti kuulemme sinusta pian!

Haluatko kysyä lisää harjoittelusta tai Veronasta työnantajana? Asiantuntijamme Anniina Tan (p. 040 759 7850) ja Kalle Suontausta (p. 040 739 4349) vastaavat mielellään kysymyksiisi.

Shortlink

Terveiset Voo ry:n UPM-exculta!

Vierailimme viikko sitten torstaina 20.9. UPM:llä Tulli Business Parkissa. Excun aiheena olivat erityisesti UPM:n verotoiminnot ja lisäksi asiaa taloushallinnosta.

Pääsimme tutustumaan kansainvälistä toimintaa harjoittavan UPM:n verolajeihin, mikä olikin todella mielenkiintoista. Vierailun aikana kuulimme kattavan esityksen muun muassa siirtohinnoittelusta ja verolajien kuninkaaksikin tituleeratusta arvonlisäverosta, UPM:n liiketoiminnoista ja tuotteista, sekä yleisesti työskentelystä UPM:llä.

Kansainvälisyys näkyy UPM:llä päivittäisessä työssä ja eri maissa työskenteleviin kollegoihin ollaan paljon yhteydessä. Myös erilaisia työtehtäviä on paljon, ja sopivia paikkoja sattaa löytyä jo opintojen aikana. Kannattaakin seurata UPM:n rekrytointia aktiivisesti.

Kiitokset UPM:lle ja osallistujille!

upmvoonsivuille

Shortlink

Haku KPMG Digital Academy -ohjelmaan on alkanut

Countdown to your future starts now.

Are you in the beginning of your master studies? Do you want to combine the latest working life trends and digital aspects into your studies?

Now you have a rare opportunity to add extra value into your studies by attending the KPMG Digital Academy!

Why join the KPMG Digital Academy?

Digital Academy is our new two year graduate program for master students starting in October 2018. The program consists of different modules combining mentoring, trainee period(s) and training at KPMG, and of course studying in your own university throughout the master studies until the graduation. The program takes only a few days every now and then during two years plus short trainee-periods scheduled personally. After the program you’ll have the chance to continue as Junior Advisors in KPMG.

You’ll have the chance to meet mentors from KPMG leadership group, work in KPMG and receive training from different digitally oriented KPMG service areas like consulting, legal services, auditing and development & innovations.

Who are we looking for?

We are searching for 10 digitally oriented students from different study areas related to all our service areas (for example economical, technical and law studies). The goal is to learn from our professionals and have a deep cross section of our service areas and branches. If you have just started your master studies in a university or a university of applied sciences, the program suits you the best. The key words for applying are curiosity, ability to learn continuously, social intelligence, digital interests and capabilities, information processing and adaptive thinking.

How to apply?

1. Fill a short application form on www.kpmg.fi/rekry  website no later than October 7th.

2. Play through the KPMG Ready game on your mobile phone or laptop. You’ll receive instructions to the game by email in a few days after filling out your application, so please follow your email. The KPMG Ready game is a game-based assessment created on collaboration with Arctic Shores.

We will invite the finalist candidates to a different and fun evaluation day on the 18th of October at Trap Factory, Espoo.

If you have any questions about KPMG Digital Academy, please contact our recruitment team recruitment@kpmg.fi