Shortlink

Voo Ry:n kevätkokous 18.6.2021

MITÄ: VOO ry:n sääntömääräinen kevätkokous

MILLOIN: Perjantaina 18.6. klo 18:00

MISSÄ: Boomilaakso, Pinninkatu 57

KENELLE: Vero-oikeudesta ja yritysjuridiikasta kiinnostuneille VOO ry:n jäsenille. Osallistuminen edellyttää kuitenkin etukäteistä ilmoittautumista kokoontumisrajoitusten vuoksi (Suomen säädöskokoelma 290/2020 5§). Ilmoittautumiset tapahtuu seuraavan linkin kautta: https://kide.app/events/59043179-e5e6-481a-b997-cdb3c2a58c3d


Tervetuloa VOO ry:n sääntömääräiseen syyskokoukseen maanantaina 18.6. klo 18:00. Kokouksessa käsitellään alla olevan esityslistan mukaiset asiat.

Tapahtumaan on mahdollista osallistua myös etäyhteyksin, jos halukkaita ilmenee.

 

Esityslista:

 1. Kokouksen avaus
 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
 3. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta
 4. Kokouksen pöytäkirjantarkastajien (2kpl) ja ääntenlaskijoiden (2kpl) valinta
 5. Todetaan läsnäolijat
 6. Hyväksytään kokouksen esityslista
 7. Yhdistyksen vuoden 2020 tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto

  -Kuullaan toiminnantarkastajan lausunto sekä vuosikertomuksen esittely
  -Esitys: hyväksytään vuoden 2020 yhdistyksen tilinpäätös ja vuosikertomus

 8. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuunvapauden myöntäminen vuoden 2020 hallitukselle

  -Esitys: Vahvistetaan tilinpäätös ja myönnetään vastuunvapaus vuoden 2020 hallitukselle

 9. Sääntömuutokset
  -Esitys: Muutetaan VOO ry:n sääntöjä seuraavasti:

  VOO Ry:n säännöissä mainitaan sääntöjen muuttamisesta (lisättävät kohdat kirjoitettu kursiivilla ja poistettavat kohdat ovat yliviivattuina):

  19 § Näiden sääntöjen muuttamisesta päättää yhdistyksen kokous. Päätöksen syntymiseen tarvitaan vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) annetuista äänistä. Sääntöjen muutoksesta on kokouskutsussa mainittava.

  1 § Yhdistyksen nimi on Tampereen Yliopiston Vero-oikeuden opiskelijat ja sen kotipaikka on Tampere

  1 § Yhdistyksen nimi on Normi Ry ja sen kotipaikka on Tampere

 10. Seuraavan vuoden jäsenmaksujen suuruus-Esitys: Yhdistyksen jäsenmaksu lukuvuodelle 2021-2022 on 5€
 11. Muut esille tulevat asiat
 12. Kokouksen päättäminen
Shortlink

VOO 2021

Verovuosi on vaihtunut ja on aika päivittää almanakat. VOO ry on aloittanut toimintansa vero-oikeuden ja yritysjuridiikan opiskelijoiden edunvalvontajärjestönä jatkamalla täydellä höyryllä tavalliseen tapaan. Syyskokouksessa valittu uusi hallitus on järjestäytynyt ja allekirjoittaneena toimin laivan kipparina.

Vuonna 2021 hallituksen kokoonpano on päässyt vahingossa painottumaan arvonlisäverotuksen parissa työskennelleisiin vero-oikeuden miesopiskelijoihin, mutta järjestö pyrkii täysin rinnoin edustamaan jatkossakin kaikkia alan opiskelijoita Tampereen yliopistossa. Alkuvuodesta on ehditty uusimaan sopimus EY:n kanssa, keskustelemaan vielä suunniteltavista asiatapahtumista hyvien puhujien kanssa, saatu järjestön oma koulutuspoliittinen vastaava Juho Ranta-Ylitalo Kauppatieteiden suunnitteluryhmään ja tavattu alan henkilökunnan kanssa.

VOO pyrkii uusimaan nimensä- ja logonsa vuoden aikana, jotta järjestö olisi selkeämmin lähestyttävä koti myös yritysjuridiikan opiskelijoille. Ehdotukset voi esittää allekirjoittaneelle tai kelle tahansa muulle hallituslaiselle. Koulutuskentällä suunnittelussa on parhaillaan ensi vuonna käyttöön otettava OPS, jossa varsinkin yritysjuridiikan kenttää tullaan ravistelemaan kurssien uudelleennimeämisillä ja eri opintolinjojen selkeyttämisellä. Pikkulinnut huhuilevat myös englanninkielisestä vero-oikeuden kurssista, jossa pääsee testaamaan taitonsa kansainvälisten vesien ongelmissa.

Työelämäsektoria painaa hienoinen hiljaisuus, koska Verohallinnon kesätyöntekijärekryjen määrä ja koko on kasvanut Koronan myötä hidastuneen henkilökierron vuoksi. Yksityisen sektorin toimijoilla kysyntää juridiikan osaajille on hyvin, ja usean VOO:laisenkin palkannut EY rekrytoi parhaillaan verotiimiinsä. Koronarajoitusten höllentyessä suunnittelemme yhdistyksen tapahtumakentän laajentamista jotta saavuttaisimme juridiikasta kiinnostuneet boomarit usein ja säännöllisesti.

Terveisin,
Benjamin Silvani
VOO ry:n puheenjohtaja 2021

Shortlink

VOO ry:n sääntömääräinen syyskokous

MITÄ: VOO ry:n sääntömääräinen syyskokous

MILLOIN: Maanantaina 23.11. klo 18:00

MISSÄ: Boomilaakso, Pinninkatu 57

KENELLE: Vero-oikeudesta ja yritysjuridiikasta kiinnostuneille VOO ry:n jäsenille

**********************************************************************************

Tervetuloa VOO ry:n sääntömääräiseen syyskokoukseen maanantaina 23.11. klo 18:00. Kokouksessa käsitellään alla olevan esityslistan mukaiset asiat.

Aika: 23.11.2020 klo 18:00

Paikka: Boomilaakso, Pinninkatu 57, 33100 Tampere

Tapahtumaan on mahdollista osallistua myös etäyhteyksin, jos halukkaita ilmenee.

 

Esityslista:

 1. Kokouksen avaus
 2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Yhdistyksen sääntöjen 9 § mukaan yhdistyksen kokoukset on kutsuttava koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta kullekin jäsenelle kirjeitse tai sähköpostitse lähetettävällä kutsulla taikka kutsu on julkaistava virallisessa lehdessä.

Esitys: Todetaan, että kokous on laillisesti koolle kutsuttu ja siten päätösvaltainen.

 1. Kokouksen osanottajien toteaminen
 2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta
 3. Kokouksen kahden pöytäkirjantarkastajan ja kahden ääntenlaskijan valinta
 4. Esityslistan hyväksyminen
 5. Vuoden 2021 toimintasuunnitelman käsittely

Hallituksen puheenjohtaja kertoo vuoden 2020 merkittävimmistä tapahtumista toiminnassa ja esittelee vuoden 2021 toimintasuunnitelman.

 1. Eri kokouksiin lähetettävien edustajien matkakorvauksista ja toiminnantarkastajan palkkiosta päättäminen
 2. Toimintakauden 2021 talousarviosta päättäminen

Hallituksen varapuheenjohtaja kertoo vuoden 2020 taloustilanteesta ja esittelee vuoden 2021 talousarvion.

Esitys: Hyväksytään vuoden 2021 talousarvio.

 1. VOO ry:n säännöt

Esitys: Muutetaan VOO ry:n sääntöjä seuraavasti: VOO ry:n säännöissä mainitaan sääntöjen muuttamisesta (lisättävät kohdat kirjoitettu kursiivilla ja poistettavat kohdat ovat yliviivattuina):

19 § Näiden sääntöjen muuttamisesta päättää yhdistyksen kokous. Päätöksen syntymiseen tarvitaan vähintään kaksi kolmasosaa (⅔) annetuista äänistä. Sääntöjen muutoksesta on kokouskutsussa mainittava.

2 § Yhdistyksen tarkoituksena on vero-oikeus ja yritysjuridiikka -oppiaineen tunnetuksi tekeminen sekä vero-oikeutta ja yritysjuridiikkaa pääaineenaan opiskelevien kauppatieteen maisterin tutkintoasuorittavien opiskeluedellytysten parantaminen sekä tunnettavuuden lisääminen työelämässä.

9 § Yhdistyksen kokoukset on kutsuttava koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta kullekin jäsenelle kirjeitse tai sähköpostitse lähetettävällä kutsulla taikka kutsu on julkaistava virallisessa lehdessä julkaisemalla kutsu yhdistyksen virallisilla nettisivuilla.

 1. Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja sihteerin valinta toimikaudelle 2021
 2. Hallituksen muiden jäsenten valinta toimikaudelle 2021
 3. Toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan valinta toimikaudelle 2021
 4. Edustajien valinta kokouksiin, joihin yhdistyksellä on edustusoikeus toimikaudella 2021
 5. Muut esille tulevat asiat
 6. Kokouksen päättäminen

**************************************************************************

VOO ry:n vuoden 2021 hallitus valitaan maanantaina 23.11.2020 järjestettävässä sääntömääräisessä syyskokouksessa. Mikäli olet kiinnostunut hallitustoiminnasta, voit laittaa vapaamuotoisen viestin hallituksen nykyiselle puheenjohtajalle Elisa Parkkiselle (elisa.parkkinen@tuni.fi tai sosiaalisen median kautta). Ehdolle voi asettua myös saapumalla paikalle klo 18:00 alkavaan kokoukseen. Alla lyhyet pestikohtaiset kuvaukset.

Puheenjohtaja: Esityslistojen laatiminen ja kokousten järjestäminen sekä vetäminen, VOO:n edustaminen kokouksissa sekä tapahtumissa, aikatauluista huolehtiminen ja koko ajan ”ison kuvan” hallinta.

Talousvastaava/varapuheenjohtaja: Yhdistyksen taloudesta huolehtiminen. Tilitapahtumien tallentaminen 1krt/kk, laskujen maksaminen ja muut talousasiat.

Yrityssuhdevastaava: Excursioista sopiminen yhdessä puheenjohtajan kanssa sekä yhteistyökumppaneiden hankkiminen.

Sihteeri: Pöytäkirjojen laatiminen ja tulostaminen.

Tiedotusvastaava: Nettisivujen päivitys, työpaikkailmoitukset sähköpostilistalle. Yhdessä puheenjohtajan kanssa eventtien suunnittelu, grafiikat ym.

Tapahtumavastaava: Tapahtumien sisällöistä ja tarjoiluista vastaaminen

Koulutuspoliittinenvastaava: Johdon kollegiot ja muut koulutuspoliittiset asiat esimerkiksi VOO:n edustaminen koulutuspolitiikkaan liittyvissä kokouksissa.

Shortlink

VOO ry:n kevätkokous 9.6. klo 18.00

MITÄ: VOO ry:n sääntömääräinen vuosikokous

MISSÄ: Bola, Pinninkatu 57, 33100 Tampere

MILLOIN: 9.6.2020 klo 18.00

KENELLE: Kaikille VOO ry:n jäsenille. Osallistuminen edellyttää kuitenkin etukäteistä ilmoittautumista kokoontumisrajoitusten vuoksi (Suomen säädöskokoelma 290/2020 5§). Ilmoittautumiset sähköpostin kautta VOO ry:n puheenjohtajalle.

************************************

Tervetuloa VOO ry:n sääntömääräiseen kevätkokoukseen keskiviikkona 9.6. klo 18.00.
Kokouksessa käsitellään alla olevan esityslistan mukaiset asiat.

Esityslista

 1. Kokouksen avaus
 2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
 3. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta
 4. Kokouksen pöytäkirjantarkastajien (2 kpl) ja ääntenlaskijoiden (2 kpl) valinta
 5. Todetaan läsnäolijat
 6. Hyväksytään kokouksen esityslista
 7. Vuoden 2019 yhdistyksen tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
  – Kuullaan tilintarkastajien lausunto sekä vuosikertomuksen esittely
  – Esitys: hyväksytään vuoden 2019 yhdistyksen tilinpäätös ja vuosikertomus
 1. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuunvapauden myöntäminen vuoden 2019 hallitukselle
  – Esitys: vahvistetaan tilinpäätös ja myönnetään vastuunvapaus vuoden 2019 hallitukselle
 1. Sääntömuutokset
  – Esitys: Muutetaan VOO ry:n sääntöjä seuraavasti: VOO ry:n säännöissä mainitaan sääntöjen muuttamisesta (lisättävät kohdat kirjoitettu kursiivilla ja poistettavat kohdat ovat yliviivattuina):

19 § Näiden sääntöjen muuttamisesta päättää yhdistyksen kokous. Päätöksen syntymiseen tarvitaan vähintään kaksi kolmasosaa (⅔) annetuista äänistä. Sääntöjen muutoksesta on kokouskutsussa mainittava.

2 § Yhdistyksen tarkoituksena on vero-oikeus ja yritysjuridiikka -oppiaineen tunnetuksi tekeminen sekä vero-oikeutta ja yritysjuridiikkaa pääaineenaan opiskelevien kauppatieteen maisterin tutkintoasuorittavien opiskeluedellytysten parantaminen sekä tunnettavuuden lisääminen työelämässä.

9 § Yhdistyksen kokoukset on kutsuttava koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta kullekin jäsenelle kirjeitse tai sähköpostitse lähetettävällä kutsulla taikka kutsu on julkaistava virallisessa lehdessä julkaisemalla kutsu yhdistyksen virallisilla nettisivuilla.

 1. Seuraavan vuoden jäsenmaksujen suuruus
  – Esitys: VOO ry:n jäsenmaksu lukuvuodelle 2020-2021 on 5€
 1. Muut esille tulevat asiat
 2. Kokouksen päättäminen

************************************

22.5.2020 Päivitetty uusi ajankohta: 9.6.2020 klo 18.00

Shortlink

Puheenjohtajan tervehdys

Uusi vuosikymmen vaihtui ja niin vaihtui jälleen VOO:n hallituskin. Hallitus koostuu tänä vuonna seitsemästä uudesta jäsenestä ja ensimmäistä kertaa VOO.lle valittiin myös projektivastaava. Kuten hallituksen kasvaneesta koosta voi päätellä, hallituksemme on tänä vuonna aloitteellinen sekä innokas kehittämään ennestään hyvää toimintaa. Uudet jäsenet tuovat mukanaan uusia ideoita ja uskonkin tämän vaikuttavan myös tapahtumatarjontaan.

Tavoitteemme on säilyttää VOO:n klassikotapahtumat, mutta tuoda mukaan myös uutta. Pyrimme järjestämään tapahtumia, jotka kiinnostavat opiskelijoita vuosikurssiin katsomatta. Lisäksi painotamme edellisvuosien tapaan asiatapahtumia, mutta säilytämme ohjelmassa jo perinteeksi muodostuneen HuVi-klubin. Jatkamme kehitystyötä ja yhtenä tavoitteenamme onkin lisätä tapahtumia, jotka suuntautuvat myös yritysjuridiikkaan.

VOO ajaa aktiivisesti jäsentensä etuja niin opiskeluun kuin työelämäänkin liittyvissä asioissa. Yhteistyö yliopiston henkilökunnan kanssa on jo aloitettu ja olemme saaneet edustajan mukaan uuden opetussuunnitelman työryhmään.

Näistä lähtökohdista on hyvä aloittaa uusi vuosikymmen ja VOO:n uusi tapahtumavuosi. Tervetuloa mukaan toimintaan!

Innolla tulevaa odottaen,

Elisa Parkkinen
Puheenjohtaja 2020

Shortlink

Kutsu VOO ry:n sääntömääräiseen syyskokoukseen 27.11.

MITÄ: VOO ry:n sääntömääräinen syyskokous

MILLOIN: Keskiviikkona 27.11. klo 17

MISSÄ: Boomilaakso, Pinninkatu 57

KENELLE: Vero-oikeudesta kiinnostuneille VOO ry:n jäsenille

*******************************************************

Tervetuloa VOO ry:n sääntömääräiseen syyskokoukseen keskiviikkona 27.11. klo 17. Kokouksessa käsitellään alla olevan esityslistan mukaiset asiat.

Aika: 27.11.2019 klo 17

Paikka: Boomilaakso, Pinninkatu 57, 33100 Tampere

Esityslista:

 1. Kokouksen avaus
 2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  Yhdistyksen sääntöjen 9 § mukaan yhdistyksen kokoukset on kutsuttava koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta kullekin jäsenelle kirjeitse tai sähköpostitse lähetettävällä kutsulla taikka kutsu on julkaistava virallisessa lehdessä.
  Esitys: Todetaan, että kokous on laillisesti koolle kutsuttu ja siten päätösvaltainen.
 1. Kokouksen osanottajien toteaminen
 2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta
 3. Kokouksen kahden pöytäkirjantarkastajan ja kahden ääntenlaskijan valinta
 4. Esityslistan hyväksyminen
 5. Vuoden 2020 toimintasuunnitelman käsittely
  Hallituksen puheenjohtaja kertoo vuoden 2019 merkittävimmistä tapahtumista toiminnassa ja esittelee vuoden 2020 toimintasuunnitelman.
 1. Eri kokouksiin lähetettävien edustajien matkakorvauksista ja toiminnantarkastajan palkkiosta päättäminen
 2. Toimintakauden 2020 talousarviosta päättäminen
  Hallituksen varapuheenjohtaja kertoo vuoden 2019 taloustilanteesta ja esittelee vuoden 2020 talousarvion.
  Esitys: Hyväksytään vuoden 2020 talousarvio.
 3. Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja sihteerin valinta toimikaudelle 2020
 4. Hallituksen muiden jäsenten valinta toimikaudelle 2020
 5. Toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan valinta toimikaudelle 2020
 6. Edustajien valinta kokouksiin, joihin yhdistyksellä on edustusoikeus toimikaudella 2020
 7. Muut esille tulevat asiat
 8. Kokouksen päättäminen

***********

VOO ry:n vuoden 2020 hallitus valitaan 27.11.2019 järjestettävässä sääntömääräisessä syyskokouksessa. Mikäli olet kiinnostunut hallitustoiminnasta, voit laittaa vapaamuotoisen viestin hallituksen nykyiselle puheenjohtajalle Sini Toivaselle (sini.toivanen@tuni.fi, 050 4968516) Ehdolle voi asettua myös saapumalla paikalle klo 17 alkavaan kokoukseen.

Shortlink

VOO ry:n excu 18.9.2019: EY ja Verona

Viime viikolla Klubi 57 täyttyi kuulijoista, kun VOO ry:n järjestämälle excursiolle osallistui huikea määrä vero-oikeudesta kiinnostuneita opiskelijoita läpi koko vuosikurssien skaalan.

Illan tähtiä olivat vierailijat EY:ltä ja Veronalta, ja exculle osallistujat pääsivätkin tutustumaan illan aikana molempien organisaatioiden toimintaan. Molemmat esitykset sisälsivät napakan esittelyn itse yrityksestä, minkä jälkeen exculla päästiin laittamaan niin sanotusti kädet saveen case-tehtävien parissa. EY haastoi opiskelijoita muistelemaan erilaisia henkilö-, yritys- ja kansainvälisen verotuksen oppeja, kun taas Veronan casessa päästiin asettumaan konsultin saappaisiin asiakkaan tarpeiden kartoituksen merkeissä.

VOO ry kiittää vierailijoita EY:ltä ja Veronalta mahtavista esityksistä ja kaikkia exculle osallistujia mielenkiinnosta!

Shortlink

VOO ry:n kevätkokous 10.4. klo 16.00

MITÄ: VOO ry:n sääntömääräinen vuosikokous

MISSÄ: Bolan neukkari, Pinninkatu 57, 33100 Tampere

MILLOIN: 10.4. klo 16.00

KENELLE: Kaikille VOO ry:n jäsenille

Tervetuloa VOO ry:n sääntömääräiseen kevätkokoukseen keskiviikkona 10.4. klo 16.00.

Alla kokouksen esityslista.

 

ESITYSLISTA

 1. Kokouksen avaus
 2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
 3. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri
 4. Valitaan pöytäkirjantarkastajat (2kpl) ja ääntenlaskijat (2kpl)
 5. Todetaan läsnäolijat
 6. Hyväksytään kokouksen esityslista
 7. Vuoden 2018 yhdistyksen tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
  Kuullaan tilintarkastajien lausunto.
  Esitys: Hyväksytään vuoden 2018 yhdistyksen tilinpäätös ja vuosikertomus.
 8. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuoden 2018 hallitukselle
  Esitys: Vahvistetaan tilinpäätös ja myönnetään vastuuvapaus vuoden 2018 hallitukselle.
 9. Seuraavan vuoden jäsenmaksujen suuruus
  Esitys: VOO ry:n jäsenmaksu lukuvuodelle 2019-2020 on 0 euroa
 10. Muut esille tulevat asiat
 11. Kokouksen päättäminen
Shortlink

Puheenjohtajan tervehdys

Uuden vuoden myötä myös uusi VOOn hallitus on taas aloittanut toimintakautensa. Tänäkin vuonna seitsenhenkiseen hallitukseen on saatu laajasti edustusta eri vuosikursseilta. Uskon, että tämä osaltaan edesauttaa myös sitä, että viime vuoden tapaan saamme järjestettyä tapahtumia, jotka kiinnostavat opiskelijoita smurffeista aina graduvaiheen opiskelijoihin asti.

Pyrimmekin jatkossa painottamaan tapahtumien järjestämisen niihin tapahtumiin, jotka eniten tuntuvat kysynnän perusteella palvelevan vero-oikeuden opiskelijoita. Tämän lisäksi tarkoituksena on mahdollisesti laajentaa excukohteita vuoden aikana myös yritysjuridiikan puolelle.

Aiempien vuosien tapaan VOO toimii myös tänä vuonna aktiivisesti yhteistyössä yliopiston henkilökunnan kanssa niin opintoihin kuin työelämäänkin liittyvissä asioissa. Esimerkiksi viime vuonna väliin jäänyt henkilökunnan järjestämä Helsingin excu on saatu palautettua tapahtumakalenteriin.

Myös vuoden muita tapahtumia on jo suunniteltu ja pääsemme toivottavasti pikkuhiljaa julkistamaan niitä myös jäsenistölle!

Vuotta ja tapahtumia odottaen,

Sini Toivanen
Puheenjohtaja 2019

Shortlink

Kutsu VOO ry:n sääntömääräiseen syyskokoukseen 27.11

MITÄ: VOO ry:n sääntömääräinen syyskokous
MILLOIN: Tiistaina 27.11. klo 17
MISSÄ: Bolan neukkari, Pinninkatu 57
KENELLE: Vero-oikeudesta kiinnostuneille VOO ry:n jäsenille
*******************************************************
Tervetuloa VOO ry:n sääntömääräiseen syyskokoukseen tiistaina 27.11. klo 17
Kokouksessa käsitellään alla olevan esityslistan mukaiset asiat.
Aika: 27.11.2018 klo 17
Paikka: Bolan neukkari, Pinninkatu 57, Tampere

Esityslista:
1) Kokouksen avaus
2) Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Yhdistyksen sääntöjen 9 § mukaan yhdistyksen kokoukset on kutsuttava koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta kullekin jäsenelle kirjeitse tai sähköpostitse lähetettävällä kutsulla taikka kutsu on julkaistava virallisessa lehdessä.
Esitys: Todetaan, että kokous on laillisesti koolle kutsuttu ja siten päätösvaltainen.
3) Kokouksen osanottajien toteaminen
4) Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta
5) Kokouksen kahden pöytäkirjantarkastajan ja kahden ääntenlaskijan valinta
6) Esityslistan hyväksyminen
7) Vuoden 2019 toimintasuunnitelman käsittely
Hallituksen puheenjohtaja kertoo vuoden 2018 merkittävimmistä tapahtumista toiminnassa ja esittelee vuoden 2019 toimintasuunnitelman.
8) Eri kokouksiin lähetettävien edustajien matkakorvauksista ja toiminnantarkastajan palkkiosta päättäminen
9) Toimintakauden 2019 talousarviosta päättäminen
Hallituksen varapuheenjohtaja kertoo vuoden 2018 taloustilanteesta ja esittelee vuoden 2019 talousarvion.
Esitys: Hyväksytään vuoden 2019 talousarvio.
10) Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja sihteerin valinta toimikaudelle 2019
11) Hallituksen muiden jäsenten valinta toimikaudelle 2019
12) Toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan valinta toimikaudelle 2019
13) Edustajien valinta kokouksiin, joihin yhdistyksellä on edustusoikeus toimikaudella 2019
14) Muut esille tulevat asiat
15) Kokouksen päättäminen

 

***********

VOO ry:n vuoden 2019 hallitus valitaan 27.11.2018 järjestettävässä sääntömääräisessä syyskokouksessa. Mikäli olet kiinnostunut hallitustoiminnasta, voit laittaa vapaamuotoisen viestin hallituksen nykyiselle puheenjohtajalle Jasmiina Vahvelaiselle (vahvelainen.jasmiina.n@student.uta.fi). Ehdolle voi asettua myös saapumalla paikalle klo 17 alkavaan kokoukseen.