Print Shortlink

Puheenjohtajan tervehdys

Uusi vuosikymmen vaihtui ja niin vaihtui jälleen VOO:n hallituskin. Hallitus koostuu tänä vuonna seitsemästä uudesta jäsenestä ja ensimmäistä kertaa VOO.lle valittiin myös projektivastaava. Kuten hallituksen kasvaneesta koosta voi päätellä, hallituksemme on tänä vuonna aloitteellinen sekä innokas kehittämään ennestään hyvää toimintaa. Uudet jäsenet tuovat mukanaan uusia ideoita ja uskonkin tämän vaikuttavan myös tapahtumatarjontaan.

Tavoitteemme on säilyttää VOO:n klassikotapahtumat, mutta tuoda mukaan myös uutta. Pyrimme järjestämään tapahtumia, jotka kiinnostavat opiskelijoita vuosikurssiin katsomatta. Lisäksi painotamme edellisvuosien tapaan asiatapahtumia, mutta säilytämme ohjelmassa jo perinteeksi muodostuneen HuVi-klubin. Jatkamme kehitystyötä ja yhtenä tavoitteenamme onkin lisätä tapahtumia, jotka suuntautuvat myös yritysjuridiikkaan.

VOO ajaa aktiivisesti jäsentensä etuja niin opiskeluun kuin työelämäänkin liittyvissä asioissa. Yhteistyö yliopiston henkilökunnan kanssa on jo aloitettu ja olemme saaneet edustajan mukaan uuden opetussuunnitelman työryhmään.

Näistä lähtökohdista on hyvä aloittaa uusi vuosikymmen ja VOO:n uusi tapahtumavuosi. Tervetuloa mukaan toimintaan!

Innolla tulevaa odottaen,

Elisa Parkkinen
Puheenjohtaja 2020