Print Shortlink

VOO ry:n kevätkokous 19.3. klo 19.00

MITÄ: VOO ry:n sääntömääräinen vuosikokous

MISSÄ: Bola, Pinninkatu 57, 33100 Tampere

MILLOIN: 19.3.2020 klo 19.00

KENELLE: Kaikille VOO ry:n jäsenille

************************************

Tervetuloa VOO ry:n sääntömääräiseen kevätkokoukseen keskiviikkona 19.3. klo 19.00.
Kokouksessa käsitellään alla olevan esityslistan mukaiset asiat.

Esityslista

 1. Kokouksen avaus
 2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
 3. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta
 4. Kokouksen pöytäkirjantarkastajien (2 kpl) ja ääntenlaskijoiden (2 kpl) valinta
 5. Todetaan läsnäolijat
 6. Hyväksytään kokouksen esityslista
 7. Vuoden 2019 yhdistyksen tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
  – Kuullaan tilintarkastajien lausunto sekä vuosikertomuksen esittely
  – Esitys: hyväksytään vuoden 2019 yhdistyksen tilinpäätös ja vuosikertomus
 1. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuunvapauden myöntäminen vuoden 2019 hallitukselle
  – Esitys: vahvistetaan tilinpäätös ja myönnetään vastuunvapaus vuoden 2019 hallitukselle
 1. Sääntömuutokset
  – Esitys: Muutetaan VOO ry:n sääntöjä seuraavasti: VOO ry:n säännöissä mainitaan sääntöjen muuttamisesta (lisättävät kohdat kirjoitettu kursiivilla ja poistettavat kohdat ovat yliviivattuina):

19 § Näiden sääntöjen muuttamisesta päättää yhdistyksen kokous. Päätöksen syntymiseen tarvitaan vähintään kaksi kolmasosaa (⅔) annetuista äänistä. Sääntöjen muutoksesta on kokouskutsussa mainittava.

2 § Yhdistyksen tarkoituksena on vero-oikeus ja yritysjuridiikka -oppiaineen tunnetuksi tekeminen sekä vero-oikeutta ja yritysjuridiikkaa pääaineenaan opiskelevien kauppatieteen maisterin tutkintoasuorittavien opiskeluedellytysten parantaminen sekä tunnettavuuden lisääminen työelämässä.

9 § Yhdistyksen kokoukset on kutsuttava koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta kullekin jäsenelle kirjeitse tai sähköpostitse lähetettävällä kutsulla taikka kutsu on julkaistava virallisessa lehdessä julkaisemalla kutsu yhdistyksen virallisilla nettisivuilla.

 1. Seuraavan vuoden jäsenmaksujen suuruus
  – Esitys: VOO ry:n jäsenmaksu lukuvuodelle 2020-2021 on 5€
 1. Muut esille tulevat asiat
 2. Kokouksen päättäminen

************************************

Muokattu kohdan 10. vuosilukua 11.3.