Print Shortlink

VOO ry:n sääntömääräinen syyskokous

MITÄ: VOO ry:n sääntömääräinen syyskokous

MILLOIN: Maanantaina 23.11. klo 18:00

MISSÄ: Boomilaakso, Pinninkatu 57

KENELLE: Vero-oikeudesta ja yritysjuridiikasta kiinnostuneille VOO ry:n jäsenille

**********************************************************************************

Tervetuloa VOO ry:n sääntömääräiseen syyskokoukseen maanantaina 23.11. klo 18:00. Kokouksessa käsitellään alla olevan esityslistan mukaiset asiat.

Aika: 23.11.2020 klo 18:00

Paikka: Boomilaakso, Pinninkatu 57, 33100 Tampere

Tapahtumaan on mahdollista osallistua myös etäyhteyksin, jos halukkaita ilmenee.

 

Esityslista:

 1. Kokouksen avaus
 2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Yhdistyksen sääntöjen 9 § mukaan yhdistyksen kokoukset on kutsuttava koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta kullekin jäsenelle kirjeitse tai sähköpostitse lähetettävällä kutsulla taikka kutsu on julkaistava virallisessa lehdessä.

Esitys: Todetaan, että kokous on laillisesti koolle kutsuttu ja siten päätösvaltainen.

 1. Kokouksen osanottajien toteaminen
 2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta
 3. Kokouksen kahden pöytäkirjantarkastajan ja kahden ääntenlaskijan valinta
 4. Esityslistan hyväksyminen
 5. Vuoden 2021 toimintasuunnitelman käsittely

Hallituksen puheenjohtaja kertoo vuoden 2020 merkittävimmistä tapahtumista toiminnassa ja esittelee vuoden 2021 toimintasuunnitelman.

 1. Eri kokouksiin lähetettävien edustajien matkakorvauksista ja toiminnantarkastajan palkkiosta päättäminen
 2. Toimintakauden 2021 talousarviosta päättäminen

Hallituksen varapuheenjohtaja kertoo vuoden 2020 taloustilanteesta ja esittelee vuoden 2021 talousarvion.

Esitys: Hyväksytään vuoden 2021 talousarvio.

 1. VOO ry:n säännöt

Esitys: Muutetaan VOO ry:n sääntöjä seuraavasti: VOO ry:n säännöissä mainitaan sääntöjen muuttamisesta (lisättävät kohdat kirjoitettu kursiivilla ja poistettavat kohdat ovat yliviivattuina):

19 § Näiden sääntöjen muuttamisesta päättää yhdistyksen kokous. Päätöksen syntymiseen tarvitaan vähintään kaksi kolmasosaa (⅔) annetuista äänistä. Sääntöjen muutoksesta on kokouskutsussa mainittava.

2 § Yhdistyksen tarkoituksena on vero-oikeus ja yritysjuridiikka -oppiaineen tunnetuksi tekeminen sekä vero-oikeutta ja yritysjuridiikkaa pääaineenaan opiskelevien kauppatieteen maisterin tutkintoasuorittavien opiskeluedellytysten parantaminen sekä tunnettavuuden lisääminen työelämässä.

9 § Yhdistyksen kokoukset on kutsuttava koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta kullekin jäsenelle kirjeitse tai sähköpostitse lähetettävällä kutsulla taikka kutsu on julkaistava virallisessa lehdessä julkaisemalla kutsu yhdistyksen virallisilla nettisivuilla.

 1. Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja sihteerin valinta toimikaudelle 2021
 2. Hallituksen muiden jäsenten valinta toimikaudelle 2021
 3. Toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan valinta toimikaudelle 2021
 4. Edustajien valinta kokouksiin, joihin yhdistyksellä on edustusoikeus toimikaudella 2021
 5. Muut esille tulevat asiat
 6. Kokouksen päättäminen

**************************************************************************

VOO ry:n vuoden 2021 hallitus valitaan maanantaina 23.11.2020 järjestettävässä sääntömääräisessä syyskokouksessa. Mikäli olet kiinnostunut hallitustoiminnasta, voit laittaa vapaamuotoisen viestin hallituksen nykyiselle puheenjohtajalle Elisa Parkkiselle (elisa.parkkinen@tuni.fi tai sosiaalisen median kautta). Ehdolle voi asettua myös saapumalla paikalle klo 18:00 alkavaan kokoukseen. Alla lyhyet pestikohtaiset kuvaukset.

Puheenjohtaja: Esityslistojen laatiminen ja kokousten järjestäminen sekä vetäminen, VOO:n edustaminen kokouksissa sekä tapahtumissa, aikatauluista huolehtiminen ja koko ajan ”ison kuvan” hallinta.

Talousvastaava/varapuheenjohtaja: Yhdistyksen taloudesta huolehtiminen. Tilitapahtumien tallentaminen 1krt/kk, laskujen maksaminen ja muut talousasiat.

Yrityssuhdevastaava: Excursioista sopiminen yhdessä puheenjohtajan kanssa sekä yhteistyökumppaneiden hankkiminen.

Sihteeri: Pöytäkirjojen laatiminen ja tulostaminen.

Tiedotusvastaava: Nettisivujen päivitys, työpaikkailmoitukset sähköpostilistalle. Yhdessä puheenjohtajan kanssa eventtien suunnittelu, grafiikat ym.

Tapahtumavastaava: Tapahtumien sisällöistä ja tarjoiluista vastaaminen

Koulutuspoliittinenvastaava: Johdon kollegiot ja muut koulutuspoliittiset asiat esimerkiksi VOO:n edustaminen koulutuspolitiikkaan liittyvissä kokouksissa.