Print Shortlink

Voo Ry:n kevätkokous 18.6.2021

MITÄ: VOO ry:n sääntömääräinen kevätkokous

MILLOIN: Perjantaina 18.6. klo 18:00

MISSÄ: Boomilaakso, Pinninkatu 57

KENELLE: Vero-oikeudesta ja yritysjuridiikasta kiinnostuneille VOO ry:n jäsenille. Osallistuminen edellyttää kuitenkin etukäteistä ilmoittautumista kokoontumisrajoitusten vuoksi (Suomen säädöskokoelma 290/2020 5§). Ilmoittautumiset tapahtuu seuraavan linkin kautta: https://kide.app/events/59043179-e5e6-481a-b997-cdb3c2a58c3d


Tervetuloa VOO ry:n sääntömääräiseen syyskokoukseen maanantaina 18.6. klo 18:00. Kokouksessa käsitellään alla olevan esityslistan mukaiset asiat.

Tapahtumaan on mahdollista osallistua myös etäyhteyksin, jos halukkaita ilmenee.

 

Esityslista:

 1. Kokouksen avaus
 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
 3. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta
 4. Kokouksen pöytäkirjantarkastajien (2kpl) ja ääntenlaskijoiden (2kpl) valinta
 5. Todetaan läsnäolijat
 6. Hyväksytään kokouksen esityslista
 7. Yhdistyksen vuoden 2020 tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto

  -Kuullaan toiminnantarkastajan lausunto sekä vuosikertomuksen esittely
  -Esitys: hyväksytään vuoden 2020 yhdistyksen tilinpäätös ja vuosikertomus

 8. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuunvapauden myöntäminen vuoden 2020 hallitukselle

  -Esitys: Vahvistetaan tilinpäätös ja myönnetään vastuunvapaus vuoden 2020 hallitukselle

 9. Sääntömuutokset
  -Esitys: Muutetaan VOO ry:n sääntöjä seuraavasti:

  VOO Ry:n säännöissä mainitaan sääntöjen muuttamisesta (lisättävät kohdat kirjoitettu kursiivilla ja poistettavat kohdat ovat yliviivattuina):

  19 § Näiden sääntöjen muuttamisesta päättää yhdistyksen kokous. Päätöksen syntymiseen tarvitaan vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) annetuista äänistä. Sääntöjen muutoksesta on kokouskutsussa mainittava.

  1 § Yhdistyksen nimi on Tampereen Yliopiston Vero-oikeuden opiskelijat ja sen kotipaikka on Tampere

  1 § Yhdistyksen nimi on Normi Ry ja sen kotipaikka on Tampere

 10. Seuraavan vuoden jäsenmaksujen suuruus-Esitys: Yhdistyksen jäsenmaksu lukuvuodelle 2021-2022 on 5€
 11. Muut esille tulevat asiat
 12. Kokouksen päättäminen