Print Shortlink

Opinnot

Yritysjuridiikan ja vero-oikeuden opintosuuntaus

Opintosuunnan opinnoissa yhdistyvät kauppatieteellisen ja oikeustieteellisen koulutuksen vahvuudet työmarkkinoiden vaatimuksia vastaavaksi kokonaisuudeksi. Erikoistua voi joko yritysjuridiikkaan tai vero-oikeuteen.

Opiskelijat oppivat hahmottamaan yritystoiminnan oikeudellisia ongelmia ja niiden ratkaisuvaihtoehtoja, sekä tuntemaan oikeudelliset menettelyt. Opetus on monipuolista, korkeatasoista ja käytännönläheistä mutta myös vaativaa kattaen kaikki keskeiset yrityksen oikeudellisen toimintaympäristön osa-alueet. Lisäksi Tampereen yliopiston laajasta sivuainevalikoimasta on mahdollista poimia itselle sopivimmat sivuaineet tukemaan omalle urapolulle suuntautumista. Erityisosaamista voi hankkia esimerkiksi liiketaloustieteen tai julkishallinnon eri osaamisalueilta.

Yritysjuridiikan erikoistumisvaihtoehdossa perehdytään laaja-alaisesti yritystoimintaan liittyviin oikeudellisiin kysymyksiin, kuten yhtiö-, sopimus- ja markkinaoikeuteen. Tällaista asiantuntemusta tarvitaan mm. yrityksen johtamisessa, tilintarkastustehtävissä sekä monissa muissa vastaavissa asiantuntijatehtävissä.

Vero-oikeuden erikoistumisvaihtoehdossa perehdytään syvällisesti vero-oikeudellisiin kysymyksiin. Opinnot kattavat monipuolisesti yritys-, henkilö- ja kansainvälisen verotuksen eri osa-alueet. Valmistuneet työllistyvät verotuksen asiantuntija- ja johtotehtäviin mm. kansainvälisten tilintarkastusyhteisöjen, suurten yritysten ja verohallinnon palvelukseen.

Yksi VOO:n tärkeimmistä tehtävistä, mutta jäsenistölle näkymättömin, on koulutuspoliittinen edunvalvonta yliopistolla eli suomeksi sanottuna yhteydenpito henkilökuntaan, opiskelijoiden mielipiteiden ja palautteen välittäminen ja esilletuonti, yhteydenpito muiden JKK:n ainejärjestöjen kopoihin sekä erilaisissa työryhmissä ja toimikunnissa istuminen. Edunvalvonnan lisäksi VOO tukee jäsenistöään järjestämällä erilaisia yritysvierailuja ja kutsumalla työelämän ja yliopiston edustajia tapahtumiimme, sillä vanhempien innostavat kokemukset ja uratarinat antavat kivaa kimmoketta ja päämääriä myös omille opinnoille.

Opintojen rakenne

Oheisesta linkistä löytyy rakennekaavio kuinka kandidaatin- ja maisterinpolku yritysjuridiikan ja vero-oikeuden opinnoissa muodostuu. Mikäli (kun) tarvitset apua sen tulkitsemiseen ja opintojen suunnitteluun, auttaa yritysjuridiikan ja vero-oikeuden henkilökunta, kuin myös Johtamiskorkeakoulun opintokoordinaattorit sinua mielellään. Heidän puoleensa voi muutenkin kääntyä kaikissa opintoihin liittyvissä kysymyksissä.

http://www.uta.fi/jkk/kat/opintosuunnat/yjv/eteneminen.html