Print Shortlink

Työllistyminen

Työllistyminen

Vero-oikeuden opiskelijat saavat erinomaiset valmiudet toimia työelämässä. Juridiikkaan erikoistuneen kauppatieteilijän valttikorttina on oikeudellisen ja kauppatieteellisen osaamisen yhdistäminen. Hän hallitsee yritystoiminnan oikeudelliset ja käytännölliset kysymykset ja osaa ottaa juridiset riskit huomioon jo ennakolta esimerkiksi sopimus- ja veroasioissa. Opiskelijalla on mahdollisuus suunnata omaa osaamistaan kiinnostuksensa mukaisesti. Hän voi hankkia syvällistä erityisosaamista esimerkiksi yrityksen kansainvälisistä tilanteista, yritysjärjestelyistä tai sopimusoikeudesta.
Opintosuunnan opiskelijat suorittavat työharjoittelun pakollisena osana tutkintoaan. Oman alan työtehtävät tulevat siis tutuiksi jo aivan opintojen alkupuolelta lähtien.

Opintosuunnasta valmistuneella kauppatieteiden maisterilla on sekä juridista että liiketaloudellista erityisosaamista. Hänellä on laaja tietämys vero-oikeuden erityiskysymyksistä sekä taito yhdistää oikeudellinen osaaminen liiketoiminnan tuntemukseen. Tällaiselle osaamiselle on kysyntää monipuolisissa ja haastavissa asiantuntija- ja esimiestehtävissä sekä yrityksissä että julkisella sektorilla. Opintosuunnasta valmistuneiden työllisyystilanne onkin erinomainen. Suuri osa vastavalmistuneista päätyy pääkaupunkiseudulle, mutta myös Kehä III:n ulkopuolella on tarjolla monipuolisia mahdollisuuksia alansa asiantuntijoille.